Pohlédněte konečně ke hvězdám

Přestaňte se trápit malichernostmi, jsou to přece pořád dokola neustále jen ty samé starosti, které vás pohlcují. Od rána do večera, od večera do rána plníte svou mysl starostmi o peníze, o práci, o to, co si koupíte a co si nekoupíte. Ach, jak jsou lidé malomyslní, nedokážou se odpoutat od svého hmotného světa a myslí jen na svůj blahobyt a jediné nástroje, které je zajímají jsou ty, jak dojít k tomu, aby měli plná břicha a plné kapsy, jejich jediným cílem je ekonomický blahobyt. A přesto je na světě tolik skutečných krás a tolik skutečných starostí, a oni se jen zajímají sami o sebe a o svůj blahobyt. Takže až odtud jednou odejdou, tak zjistí, že nic ve skutečnosti ze světa nepoznali, a někteří dokonce ani na to nepomyslí, někteří jsou totiž tak neskutečně zahledění do sebe.

indie

Zamyslete se tedy hlouběji a zastavte tento hloupý proud myšlenek! Upřete svůj vnitřní zrak do svého nitra, to prozkoumejte a až poté se dívejte na svět novýma očima, jinak zhola nic neuvidíte, i kdybyste si pořídili ty nejlepší brýle.

symbol

A přestaňte se bát smrti, neboť vy na tomto světě vlastně nežijete, a kdybyste zde nebyli, tak by se zde zhola nic nezměnilo. Nic se po vašem skonu nezmění, neboť po vás přijdou další takoví, a pak další a další a bude to stále stejné, pořád dokola.
Naštěstí vykoupení všech bytostí je na dosah. Naštěstí je tady ona, bohyně Kálí, zdroj nekonečného dobra a radosti. Nehleďte na to, jak vypadá, ale na to, jaká je a čeho je prostředníkem. Jedině skrze ni můžeme dojít vykoupení a naplnit své pravé poslání spojením s nekonečným proudem vesmíru, který zde existuje od počátku věků a bude tomu nejinak i nadále.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/muzi/" rel="category tag">Muži</a>