Poklopy na studny pro užitkovou nebo pitnou vodu

Studny mohou být vrtané, nebo kopané, záleží vždy na podloží a na účelu, pro jaký bude studna k dispozici. Studny jsou běžným zdrojem vody chatařů i chalupářů, bývají však i na pozemcích rodinných nebo bytových domů, tam, kde není k dispozici vodovodní řad.

Každá studna musí být opatřena z bezpečnostních důvodů technickou šachtou, která vyčnívá nad zemský povrch minimálně do výšky půl metru. Okolní terén musí být utěsněn proti průniku povrchové užitkové vody do prostor studny a poklop musí být dostatečně mechanicky zajištěn proti pohybu a odkrytí. Jeho sklon musí odvádět dešťovou vodu od technické šachty a bránit také případnému průsaku nečistot.

ruční pumpa

Různé materiály, různá provedení

Možností uzavřít šachtu nějakým krytem je mnoho. Kromě dřeva je přípustné poklop vyrobit v podstatě z jakéhokoliv materiálu. Poměrně běžně se vyskytují na studnách betonové půlkruhové límce, kamenné dekly, nebo kruhové kovové pláty. Zajímavým řešením je i klenutý výrobek ze speciálního odolného plastu, a to buď jako jednodílný kus, nebo ve formě sklápěcího víka s půlkruhovým otvorem a s větrací mřížkou.

Poklopy na studny, které je třeba opatřit ochranným nátěrem proti korozi a rozpadu materiálu, se natírají barvou, která je primárně určena pro vodní zdroje a byl na ni vystaven atest, např. BI SIL. Specializované firmy, jež se zabývají instalacemi vrtaných studen, doporučují její bezprostřední okolí pokrýt vrstvou jílové zeminy, aby jako těsnící vrstva bránila průsakům povrchové vody a nečistotám v ní obsaženým. Pokud zřizujete veřejný zdroj pitné vody, např. ne veřejném prostranství v obci, musí být tato studna kolaudována, a kolem ní je třeba vytyčit prostor, jež se následně označí jako ochranné pásmo vodního zdroje.

zelená pumpa

V některých okrasných zahradách venkovských stavení, (často to bývají obydlí umělců) možná zahlédnete klasickou nástavbu nad kopanou studnou s dřevěným ochozem, stříškou, a mechanickým navijákem – rumpálem. Do studny se spouští dřevěné vědro a vytahuje se vzhůru pouze silou paží. Jsou to okrasné nostalgické kousky, které připomínají éru středověku, nebo některé scény ze starých českých filmových pohádek.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/spolecnosti/" rel="category tag">Společnosti</a>