Poloha není jediná proměnná, která se dá sledovat


Pokud logistická firma sleduje polohu svých nákladních vozidel, dává to smysl. Proč by však někdo měl sledovat důležité charakteristiky lokomotiv nebo jiných železničních souprav? Odpověď na tuto otázku je přitom jednoduchá a prostá. Monitorováním se zamezí nechtěné využívání zařízení, která by měla být v klidu, případě se předchází možným únikům důležitých kapalin či jiným nežádoucím stavům. Jak se tedy dá sledovat železniční vozidlo a jak toho můžete využít právě vy?Železniční vozidla v zimě

Efektivní řešení pro všechny

Mohlo by se zdát, že možností provozovat lokomotivy, vagóny a další kolejové soupravy disonuje jenom státní podnik, případě několik dalších, velmi významných podniků, kteří mají svá řešení v ohledu sledování železničních vozidel RMC systém. Ve skutečnosti však v každé větší firmě, a to jak logistické, tak strojírenské, funguje nějaký interní kolejový systém, který využívá méně či více výkonné lokomotivy, a to třeba pro posouvání vagónů. I u takových strojů je pak nutné monitorovat určité důležité parametry, případně pak polohu nebo další proměnné.

Které proměnné se dají analyzovat?

  • Náklon = může být užitečný pro optimalizaci zatížení soupravy
  • Spotřeba = parametr důležitý pro vyhodnocení ekonomiky využívání stroje
  • Otáčky motoru = je možné usuzovat vytížení stroje
  • Rychlost = klíčový parametr pro vyšetřování nehod
  • Pozice = důležité zejména v případě, kdy je provozováno více strojů
  • Dráha = nutné pro ověřování, zdali je stroj správně využíván
  • Napětí baterií = důležité pro celkový zhodnocení stavu stroje
  • Objem nafty v nádrži = kolísá v závislosti na teplotě
  • Identifikace strojníka = ihned bude zřejmé, kdo je za stroj zodpovědný

Vizualizace staré parní lokomotivy
Ať už máte potřebu využít monitorovací systém z jakéhokoliv důvodu, určitě je dobré znát RMC systém, díky kterému získáte všechny potřebné informace o svých strojích. Veškeré informace je následně možné zpracovávat do podob, které budou sloužit pro optimalizaci či třeba vyšetřování různých situací.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/spolecnosti/" rel="category tag">Společnosti</a>