Představte si šuplík, to je to samé

Kde se to tu najednou vzalo? Jaké elektronické úložiště? Kde to je umístěno? Ve vzduchu? K čemu to je dobré? Jak se s tím pracuje? Proč to musíme používat? Musíme to vůbec používat?

Ó jé, tolik otázek, a přitom jsou datové schránky a počítačové programy k nim poměrně přirozeným důsledkem vývoje naší doby!

Datové schránky se tu najednou nevzaly. Už bezmála deset let jsou vedeny, jako elektronická úložiště, která jsou zaštítěná zákonem. Dokonce jsou pro některá pracoviště povinná. Ale mohou být i dobrovolná.

Budete se divit, ale spousta pracovišť se k tomuto způsobu odesílání dokumentů a jejich přebírání stále více přiklání. Jde totiž o pohodlí, které nám pokrok a vývoj poskytuje. Samozřejmě, že nic není jednoduché a člověk se musí nové poznatky naučit uplatňovat v praxi.

Systém datových schránek má svůj řád. Vy se ale stále nemůžete vymotat z toho, že nevíte, kde je to úložiště. Představte si tedy zásuvku u pracovního stolu, nebo šanon, kam ukládáte dokumenty. Přesně tak funguje i elektronické úložiště. Takové vysvětlení by Vám mohlo stačit.

A jak se s tím vlastně pracuje?

1. Musíte mít takový počítačový software, který bude splňovat Vaše požadavky na odesílání dokumentů podle typu souborů.
2. Musíte mít přihlašovací údaje, které Vám budou vygenerovány tak, aby byla zabezpečena Vaše absolutní identifikace. Přihlašujete se pouze přes webové rozhraní.

A poté už jen posíláte datovou schránkou dokumenty, které po Vás může chtít

· finanční správa,
· orgány veřejné moci,
· nebo jiná právnická osoba.

Už nebudete muset olizovat poštovní známku a lepit ji na obálku, a potom s ní běžet na poštu, vystát si frontu u okénka a mezitím vyplňovat podací lístek, abyste dokument mohli odeslat doporučeně. Toho všeho budete ušetřeni. Ovšem jen v případě, když budete mít datovou schránku se všemi náležitostmi.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/spolecnosti/" rel="category tag">Společnosti</a>