Příkaz k úhradě

Dnes ze soudku bankovnictví. Co je to příkaz k úhradě? Jedná se o druh bezhotovostního platebního styku, který provádí sám plátce ze svého bankovního účtu na bankovní účet příjemce. V případě pohledávek platbu provádí dlužník na účet věřitele, jakožto příjemce platby.
Předpokladem pro provedené takovéto platby je vedení vlastního bankovního účtu u kterékoliv banky na území České republiky.Platba online
Existuje několik typů příkazů k úhradě. Tyto typy jsou tři a nazývají se jednorázový, trvalý nebo hromadný. Klient banky může také zvolit platbu expresní, tzn. že je platba připsána na účet příjemce obratem. Říká se jí také zrychlená platba, většinou je tato expresní platba bankou zpoplatněna. Expresní platba je využívána především v situaci, kdy je potřeba, aby byla platba připsána ještě v ten den na účet příjemce.
Příkazy k úhradě je možné provést prostřednictvím elektronického bankovnictví z pohodlí svého domova, kde vyplníte povinné údaje, a platba bude provedena. Pokud elektronické bankovnictví nevyužíváte, je možné zadat příkaz k úhradě osobně v kterékoliv bance. V dané bance si vyzvednete papírový formulář, který vyplníte a pak předáte paní na přepážce, která jej provede. Zpravidla je tento úkon zpoplatněn na rozdíl od toho, když jej provedete sami prostřednictvím elektronického bankovnictví.Peníze
Jaké jsou povinné náležitosti každého příkazu k úhradě? Jednoznačně číslo bankovního účtu příjemce, na který má být platba poukázána. Výše částky vyjádřená v konkrétní měně a variabilní symbol, z důvodu specifikace dané platby.
Příkaz k úhradě http://www.fahd.cz/prikaz-k-uhrade/ může obsahovat ještě další náležitosti, ale ty již nejsou povinné, tzn. že je možné příkaz provést i bez těchto údajů. Jsou to tedy specifický symbol, konstantní symbol, datum splatnosti. Také je možné napsat poznámku do Zprávy pro příjemce, většinou se uvádí jméno a příjmení nebo třeba účel platby (za co platíme). Ale to si může každý libovolně zvolit.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/penize/" rel="category tag">Peníze</a>