Co je to rekuperace a k čemu se využívá

Obě vzduchové hmoty jsou od sebe ve výměníku odděleny speciálními kanálky a přes jejich stěny se teplo z odpadního vzduchu předává přívodnímu čerstvému vzduchu. Ten je v podstatě předehříván. Značnou výhodou rekuperačních zařízení je jejich účinnost, která běžně přesahuje 85 procent.

mrakodrap

Využití rekuperace

Rekuperační výměník se instaluje zpravidla v objektech, kde je třeba zajistit z hygienických důvodů nepřetržité větrání. V praxi se využívá v rodinných domech, v bytech s klimatizační jednotkou, v průmyslových a administrativních prostorách, v rekreačních zařízeních (lázně, bazény) atd.
Využití nachází tato zařízení i v klimatizovaných prostorách, tam v letních měsících naopak dochází k opačné rekuperaci, přiváděný čerstvý teplý vzduch se ochlazuje ve výměníku odpadním vnitřním chladným vzduchem, který do něj proudí z místnosti.

Účinnost procesu rekuperace

Ta se reálně pohybuje u běžně instalovaných typů vzduchotechniky v rozmezí od 30 do 90 procent. Účinnost nad 60 procent je považována za dostatečnou, nad 80 procent již za špičkovou. Speciální duplexní jednotky dosahují účinnosti od 75 do 95 procent a zvládne je namontovat každá specializovaná firma, např. .
V praxi to funguje tak, že vzduch uvnitř místnosti mívá teplotu zhruba 23 stupňů, ten proudí jako odpadní (vydýchaný) do výměníku a setkává se v něm s chladným vzduchem zvenčí. Při teplotě -5 stupňů venkovního vzduchu dokáže výměník ohřát přívodní čerstvou vzduchovou hmotu v optimálním případě až na 18 stupňů. Snižuje se tím výrazně množství energie pro vytápění místnosti.
Rekuperace tedy částečně snižuje náklady na vytápění, v úvahu je ovšem třeba brát ztráty při oběhu vzduchových hmot. Nevýhodou rekuperace může být samotný systém údržby, kdy je nutno zajistit ochranu před vznikem bakterií a plísní v potrubí výměníku a uvnitř samotné vzduchotechniky.

regulace

Dotační politika státu

Na rekuperační jednotky se vztahuje dotační program Nová zelená úsporám. Jedná se o speciální projekt Ministerstva životního prostředí, který podporuje obnovitelné zdroje energie a úsporu paliva a energií, např. při vytápění bytových a rodinných domů.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/zbozi/" rel="category tag">Zboží</a>