Co obnáší stěhování rodinného zázemí do zahraničí


Stěhovací firma
Bude vás zajímat především způsob organizace, technické možnosti, a konečná cena. Tedy zda půjde o stěhování nejen osobních drobností a oděvů, ale i nábytku a vybavení bytu. Speciální podmínky platí pro přepravu domácích zvířat a automobilů nebo motocyklů. Nesmíte podcenit ani clo a podmínky proclení.

silnice

Děti a studenti
Cestují-li s vámi i vaše děti, musíte se informovat o mezinárodních školách a podmínkách při zápisu ke studiu a také o výši školného. Některé školy požadují po zapsání dítěte uhradit tzv. applicationfee, tedy ještě před začátkem školního roku, nebo datem umístění dítěte do školy.

Zaměstnavatel
Většina lidí se stěhuje do zahraničí kvůli novému zaměstnání, nebo studiu. Souvisí s tím tedy ukončení pracovního poměru stávajícího zaměstnavatele (případně přerušení podnikatelské činnosti). Musíte si zajistit překlad dokladů o vaší kvalifikaci (vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, výuční list apod.) Vhodné je objednat si včas vzdělávací a jazykové kurzy a hodí se i kontakt na některé dobrovolné neziskové organizace (právní poradenství, pomoc v sociální a hmotné nouzi atd.)

Domácí mazlíčci
Nezapomínejte na to, že stěhování domácího zvířectva podléhá v současné době legislativním opatřením, která se v jednotlivých evropských (světových) zemí mohou vzájemně odlišovat. Jde především o zdravotní průkaz, zajištění včasného očkování, povinnou aplikaci identifikačních mikročipů, případně omezení pro vstup některých druhů zvířat. Pokud necháte přepravovat zvířata letecky, musíte se předem informovat o podmínkách přepravy.

Pojištění
Kromě povinného zdravotního a nepovinného sociálního pojištění pamatujte i na pojištění cestovní, včetně zavazadel, úrazové pojistky a pojištění pro vzniklé škody zaviněné vámi a členy vaší rodiny. Mějte na paměti, že zejména v zemích západní Evropy, kam se lidé stěhují nejčastěji, jsou úrazy, havárie a škody na majetku vypláceny jejich obětem poměrně značnými sumami.

mapa

Změna pobytu
O změně vašeho pobytu (většinou přechodného) musíte informovat nejen rodinu a své přátele, nýbrž ošetřujícího (praktického) lékaře, případně odborné lékaře, dentistu, vaši banku, pojišťovny, a především vytvořte plnou moc pro přebírání poštovních zásilek, anebo přesměrujte jejich dosílání do nového působiště. Jestliže se blíží termín voleb, měli byste nahlásit ve svém volebním obvodu změnu pobytu.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/spolecnosti/" rel="category tag">Společnosti</a>