O vaší nemovitosti se dozví všude


Chcete prodat dům, ale nemáte ani ponÄ›tí, jak vůbec zaÄít? Chcete se do toho opravdu pouÅ¡tÄ›t sami? Stojí za zvážení kvalitní služby a zkuÅ¡enosti s trhem nemovitostí, které nabízejí realitní kanceláře. Å ikovný realitní makléř se stane vaÅ¡im rodinným přítelem, který ví pÅ™esnÄ›, co chcete, a co je nutné Å™eÅ¡it a zařídit. Proto se vaÅ¡e nabídka dostane na vÅ¡echny důležité internetové stránky, do tÄ›ch nejÄtenÄ›jších novin a inzerce. VaÅ¡e nemovitost získá kvalitní fotografie, které jsou speciálnÄ› upravené, aby zaujaly již z dálky. A co teprve prodejní plachta? Ani nevíte, kdo z vaÅ¡eho okolí by mÄ›l o vaÅ¡i nemovitost zájem.

Nastupují další procesy

Po zveÅ™ejnÄ›ní vaÅ¡i nabídky, ve které chcete prodat dům, následují další záležitosti, které vůbec nebudete muset Å™eÅ¡it, protože máte vynikajícího realitního makléře. Poradí vám s cenou, důkladnÄ› prověří zájemce a hlavnÄ› jeho způsob financování. Postará se nejen o kupní smlouvy, které jsou nejdůležitÄ›jší Äástí, ale i o energetické Å¡títky, katastr, úschovu penÄ›z u advokáta a další potÅ™eby.

Posted in Nezařazené