Pětiosé obrábění v kusové i sériové strojírenské výrobě

Pět os v tomto kontextu znamená pět různých směrů, které spolupracují s řeznými nástroji v jedné hlavici. Přístup k obrobku je zajištěn osami A a B a samotný řezný nástroj se pohybuje ve třech osách X, Y, Z. Výsledkem tohoto procesu je obrábění pěti ploch současně v jednom nastaveném režimu.

technologické postupy

Pětiosé obrábění se v současné době provádí komplexně ve stejnou dobu ve třech lineárních osách X, Y, Z a zároveň ve dvou rotačních osách A, B. Liší se tím od předchozího způsobu obrábění 3+2, tehdy se osa A a B polohovala zajišťováním obráběcí frézy sklopením do stanovené pozice a neprobíhal její kontinuální pohyb v těchto rotačních osách. Tomuto způsobu obrábění se proto také přezdívá „pětiosé polohovací obrábění“, neboli „indexové obrábění 3+2“.
Současný způsob kontinuálního pohybu nástroje ve všech pěti osách přináší úplně nové možnosti především konstrukčním kancelářím, je možné navrhovat a vyrábět i velmi složité trojrozměrné výrobky, ostatně projevuje se to pak různými inovacemi v automobilovém průmyslu, ve spotřebním zboží, a v dalších odvětvích průmyslové výroby.

Výhody nového způsobu pětiosého obrábění

  • Obrobky se opracovávají v kratších časových intervalech – úspora energií, času a financí.
  • Navýšení produktivity práce obráběcích center 5 osých až o desítky procent vlivem jediného nastavení obrobku pro 5 os současně.
  • Přesnější výroba, poněvadž se obrobek upíná jen do jedné pracovní stanice a neputuje mezi více stroji a mechanismy.
  • Při výrobě lze používat kratší řezný nástroj, tím pádem zvolit i vyšší otáčky. Čím kratší řezný nástroj, tím nižší vibrace při obrábění.
  • Zlepšení kvality výroby promlouvá i do kvalitnějšího opracování dílů a jejich povrchové úpravy.

frézování

  • Vyrábět lze jak produkty v kusové výrobě, tak i v sériové. Tvarová různorodost je prakticky neomezená, od plochých dílů až po trojrozměrné výrobky kubického charakteru.
  • 5 osé obrábění zvládá vyrábět díly z výkresové dokumentace různých průmyslových odvětví.
  • Tímto způsobem se frézují jak různé plastové materiály, tak i kovové, počínaje duralem, mosazí a bronzy, a konče automatovou ocelí, konstrukční ocelí, litinou a anticorrem.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/zbozi/" rel="category tag">Zboží</a>