Získejte klid včasným vyšetřením

Ačkoliv určitě každou těhotnou ženu ve skrytu duše napadne, že by nemuselo všechno dopadnout podle jejích představ, v podstatě si žádnou katastrofu nepřipouští. Osud ale často rozhodne jinak. A to i přesto, že se žena vědomě žádné chyby nedopustila. Jedním ze strašáků je určitě možnost vrozené vývojové vady.

biotechnologie

· Pod tímto názvem se skrývá neskutečné množství možností.
· Od těch, které se dají docela dobře zvládnout, až po ty, které jsou neslučitelné se životem.
Jak vlastně vznikne taková odchylka? Na miminko působí vnější a vnitřní vlivy.
o Za vnější vlivy se považuje
– užívání některých léků
– úraz během těhotenství
– bakteriální nebo virová infekce.

Těmito faktory je dítě nejvíce ohroženo zejména v prvních třech měsících svého prenatálního života.Působením těchto vlivů může vzniknout porucha vývoje končetin, mozku nebo nervové soustavy. Za vnitřními faktory se většinou skrývá chyba v chromozomech. Určitě každý zná alespoň jednu nemoc, za kterou tyto buňky, nesoucí genetickou informaci, mohou.
· Je to například známý Downův syndrom. Tato porucha vzniká buď při oplodnění vajíčka nebo hned po něm.
· Jeden chromozom schází nebo naopak jeden přebývá.
· V tomto případě je navíc ten, který od vědců dostal číslo dvacet jedna.

kyseliny

Pokud máte pochybnosti

Vzhledem k tomu, že jsou tato postižení neléčitelná, je určitě na místě uvažovat o vyšetření ještě v počátku těhotenství. Zejména, pokud jde o rodiče, v jejichž rodině se některá genetická odchylka už vyskytla. Vyšetření se také vždy doporučuje ženám, které prožívají své první těhotenství ve vyšším věku. Včasná diagnóza je velice důležitá. Je určitě velice těžké v případě pozitivního nálezu rozhodnout o dalším osudu svého dítěte, ale každý rodič by měl toto právo mít.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/spolecnosti/" rel="category tag">Společnosti</a>