Zubní implantáty za nízké ceny


Řešíte již nÄ›jakou dobu, jak se vypořádat s jedním nebo více chybÄ›jícími zuby? Máte obavy ze zubního lékaÅ™e? DÄ›síte se pomyÅ¡lení ze zákroku, kdy Vám musí obrousit okolní zuby, aby Vám zubní lékaÅ™i mohli zhotovit a nasadit můstek? Máte obavy, že ani pak se nebudete moci usmát? Neházejte flintu do žita. Pokud jste již nÄ›kdy slyÅ¡eli, co to jsou zubní implantáty a zavrhli jste je buÄ z důvodu, že nemáte dostatek informací, nebo že byste prostÄ› na tento zákrok nemÄ›li finanÄní prostÅ™edky? Pak je nejvyšší Äas navÅ¡tívit naÅ¡e zubní ordinace. Zubní ordinace, kde Vás pÅ™esvÄ›dÄíme, že vÅ¡echny zákroky lze provádÄ›t nejen ve velmi příjemném moderním prostÅ™edí, ale pÅ™edevším bez bolesti a bez stresu, který vÄ›tÅ¡ina z nás prožívá v ÄekárnÄ› zubního lékaÅ™e. Nabízíme zcela kompletní spektrum zubní péÄe pro každého. Ke každému pacientovi pÅ™istupujeme zcela individuálnÄ› a po první konzultaci a prohlídce Vám navrhneme plán oÅ¡etÅ™ení a seznámíme se vÅ¡emi možnostmi léÄby. NejmodernÄ›jší technické vybavení je samozÅ™ejmostí. Již pÅ™i prvním vstupním komplexním vyÅ¡etÅ™ení VaÅ¡eho chrupu je možné díky digitálnímu panoramatickému snímku zjistit stav VaÅ¡ich zubů. Na rozdíl od jiných center, u nás garantujeme zubní implantáty za velmi pÅ™ijatelné ceny. Nic neriskujete, když nás budete kontaktovat a svěříte nám svůj problém. NaÅ¡i pacienti na své vyÅ¡etÅ™ení neÄekají dlouho, problémy se snažíme Å™eÅ¡it co nejrychleji a nejúÄinnÄ›ji.

Nejen, že celý zákrok, kdy Vám jsou zavedeny zubní implantáty, na rozdíl od bolestivého brouÅ¡ení zubů nebolí, ale navíc jsou jedineÄným Å™eÅ¡ením. A Vy si toto Å™eÅ¡ení můžete díky naÅ¡im nízkým cenám dovolit. JistÄ› pro zaÄátek potÅ™ebujete dostatek informací, jak celý postup probíhá, co Vás Äeká a nemine. NaÅ¡i odborníci Vám ochotnÄ› zodpoví vÅ¡echny VaÅ¡e dotazy. JeÅ¡tÄ› pÅ™ed samotnou návÅ¡tÄ›vou máte možnost se na cokoliv zeptat v naší poradnÄ› na naÅ¡ich internetových stránkách. Díky naší smlouvÄ› s pojiÅ¡Å¥ovnami OZP a VZP neplatíte nic za vstupní prohlídku u nás, ani za digitální panoramatický snímek. PÅ™i Vaší návÅ¡tÄ›vÄ› se dozvíte potÅ™ebné informace. A bát se opravdu nemusíte, kvalitní implantáty, které nahradí chybÄ›jící zub a vypadají zcela jako pÅ™irozené zuby, opravdu nebolí. PrávÄ› proto, se pro toto Å™eÅ¡ení rozhoduje stále více pacientů vÅ¡ech vÄ›kových kategorií.

Posted in Nezařazené