K čemu slouží litinový poklop, víte to

Možná si to opravdu neuvědomujete, ale ve městech, nebo v menších obcích, ale i na krajnici silnic, mnohdy i na chodníku se nachází spousta litinových poklopů. Možná je vnímají jen ti lidé, kteří je překračují, přeskakují, nebo jinak se jim vyhýbají, protože by jim šlápnutí na litinový poklop přineslo smůlu. Ale jsou to samozřejmě jen pověry.

poklop z litiny

K čemu jsou dobré?
· Mnozí lidé si třeba vůbec neuvědomují, že pod těmito litinovými poklopy skrývá labyrint podzemních chodeb a chodbiček, kde protéká použitá užitková i pitná voda. Že pod jejich nohama proudí splašky. Obyčejná kanalizace, kam se odpadová voda vypouští.
· Mnozí lidé ani nepřemýšlí nad tím, jak užitečné litinové poklopy jsou! A hlavně to, že zabraňují shromažďování vody na povrchu země. Kam jinam by se dešťové srážky poděly? Vsákly do asfaltových povrchů? Samozřejmě, že ne.
· Díky litinovým poklopům se také zaměstnanci dostanou lehce k tomu, aby zkontrolovali hladký průběh průtoku odpadních vod.

A že se stále zmiňujeme o poklopech litinových?
Není divu, že je zmínka stále jen o poklopech z litiny. Litina je slitina železa a uhlíku. A taková slitina má skvělé vlastnosti. Je odolná proti teplotě, tlaku, má nízkou míru pružnosti. A tyto vlastnosti kvalitní poklop potřebuje. Nebo byste snad chtěli, abyste se po šlápnutí na poklop zhoupli? Nebo, nedej bože, propadli? Nemyslitelné, viďte?

kanalizace

A jen tak pro zajímavost.
Slévání bronzu je starší, než slévání litiny. První zmínky o litině jsou zaznamenány v Číně, a to ve 4. století př. n. l. Kdežto do Evropy se slévání litiny dostalo až ve 14. století. Trochu se zpožděním, viďte? A také je třeba zajímavé to, že první zmínky o kanalizaci byly objeveny v Turecku na počátku prvního tisíciletí před naším letopočtem. Je pravdou, že litinové poklopy stoprocentně neměli.
Pokud tedy nyní víte víc o litinových poklopech, je to v pořádku. I o tak nezajímavé věci by se měl člověk zajímat, aby věděl, že obyčejné litinové poklopy mají své nezastupitelné místo v naší civilizaci.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/zbozi/" rel="category tag">Zboží</a>