Vzácné fresky v římských katakombách

Katakomby svaté Domitilly obsahují vzácné fresky, ilustrující počátky křesťanství. Jsou dlouhé přes 12 kilometrů a vysoké pět metrů. Obsahují na 26 250 hrobů a leží ve čtyřech vrstvách nad sebou.

Vědci pomocí skenovací a laserové technologie umí rekonstruovat malby, které osvětlují počátky křesťanství. Na malbách můžeme vidět biblická zpodobnění Ježíše Krista a jeho apoštolů, Daniela se lvy, nebo Noemovu archu. Také ale odrážejí život ve starověkém Římě.
malba na stropě

Na některých místech fresky vypadaly, jako kdyby je někdo přemaloval. Ale ve skutečnosti byly ve středověku během drancování katakomb odneseny jako trofej. Na stropě byly zakryty tlustou vrstvou kouře z olejových lamp a vápenatými usazeninami. Když byly laserovými přístroji očištěny, vystoupily na povrch syté barvy maleb.

Po vyčištění byla odhalena detailní 1 600 let stará freska zobrazující kupce obilí. Kupec je oblečený do bohatě zdobené tuniky a stojí za kontejnerem používaným na vážení a distribuci obilí.
historické fresky

V blízkosti obchodníka jsou vyobrazené aktivity v Annoně, v kanceláři, která se zabývala nákupem a distribucí dodávek obilí do Říma.

Pravděpodobně byl obchodník člověkem s vysokou hodností a významem ve vedení kanceláře Annona.

Dále u obchodníka s obilím byly odhaleny fresky znázorňující Krista sedícího na trůně s pravou rukou zdviženou před dvěma zesnulými a jejich svatými patrony. Jde pravděpodobně o prince s apoštoly Petrem a Pavlem před přijetím do nebeského království.

Také zde byly nalezeny scény s pastýřem, nebo s Kristem na trůně mezi dvěma skupinami apoštolů. Na dalších scénách jsou vidět části příběhů ze Starého a Nového zákona.

V římských katakombách svatého Petra byly nalezeny elegantně oblečené kostry. Jednalo se o hromadný hrob, který stál přímo za středověkými freskami. Vědci se domnívají, že nalezený hrob patří do prvního stoleté po narození Krista a poukazují, že s ničím takovým se ještě nesetkali.

Katakomby Priscilly

Zde jsou jedny z nejúžasnějších starořímských pohřebních fresek. Naleznete tu 1 800 let staré zobrazení Madony s dítětem, které je považováno za nejstarší známý obraz Marie na světě. Ale i pohřební řecká kaple (Cappella Greca) je vyzdobená biblickými scénami a štukovou dekorací z 3. století.

I návštěva Baziliky a katakomb sv. Šebestiána zaujme každého, kdo se chce pohledem pokochat zachovalými pohanskými mauzolei s původními freskami, mozaikami a štukováním z 2. století.

V katakombách svaté Tekly v Římě, byly objeveny fresky čtyř apoštolů. Petra, Pavla, Ondřeje a Jana. Podle expertů pocházejí ze 4. století a tím pádem jsou nejstaršími malbami tohoto typu.


Posted in <a href="https://www.brandel.cz/zabava/" rel="category tag">Zábava</a>