Zásady při práci s trubkovým lešením

Jestliže je trubkové lešení montováno v souladu s doporučením výrobce a s dodržením bezpečnostních předpisů, je spolehlivou bariérou proti úrazu a pádu osob, které na jeho konstrukci pracují.

lešení

Základ tvoří ocelové svařované trubky 40, v odborné branži značené jako jeden a půl coulové (palcové), vyrobené z uhlíkové konstrukční oceli tř. 11 (11343). Trubky se propojují upínacími spojkami v křížových spojích, šrouby se utahují předepsaným krouticím momentem v rozsahu od 25 do 30 Nm. K montáži se využívají také spojky nastavovací, které v jedné ose prodlouží délku trubky složené původně ze dvou kusů. Pro pokládání trubek na úroveň terénu slouží tzv. nánožky, ty jistí lešení proti posouvání. Šroubové spoje výrobce opatří ochrannou vrstvou proti korozi, většinou se jedná o resistin. Všechny komponenty lešení jsou pochopitelně vyrobeny z korodující oceli.

Montáž vyžaduje schopnost pracovat ve výškách

Musí ji provádět osoby patřičně proškolené a také fyzicky zdatné. Podstatným ukazatelem způsobilosti je schopnost pracovat ve výškách. Postup montáže stanovuje státní norma ČSN 73 8107 a ČSN 73 8101, před započetím prací musí všechny dílce projít důkladnou kontrolou, poškozené součásti je nutno vyřadit. Z bezpečnostních důvodů musí být u nastavovacích spojek svislých nosníků šrouby orientovány vždy rovnoběžně s podélnou osou trubek. Každé patro lešení musí být kompletně dostavěno, tedy zajištěno, ukotveno a vyztuženo úhlopříčnými trubkami, teprve pak je možné začít montovat další patrovou nástavbu. Rovněž všechna patra, s výjimkou přízemí, musí být opatřena bezpečnostním zábradlím ve výšce zhruba 120 cm nad podlážkou. Ve vyšších patrech musí být zábradlí zpevněno střední tyčí.

stavba

Při používání lešení je zakázáno:

  • Pracovat na nekompletně sestaveném lešení.
  • Provádět samovolné úpravy konstrukčních dílů bez předchozí konzultace s výrobcem nebo pronajímatelem lešení.
  • Přetěžovat lešení nerovnoměrnou zátěží, tedy různými břemeny o velké hmotnosti, např. 10 pytli cementu složenými na jednom místě.
  • Využívat kladku s motorovým pohonem, případně kladkostroj nebo kladku s nosností přesahující 100 kg.
  • Používat ke stavbě lešení silně zkorodované dílce, nebo zdeformované či jinak poškozené.
  • Využívat k antikorozní úpravě takovou technologii, která by ovlivnila těsnost šroubových spojů.

Posted in <a href="https://www.brandel.cz/zbozi/" rel="category tag">Zboží</a>